044- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעא-א'תתקעב

996

שיעור שמע

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעא-א'תתקעב 1. הסבר מהו זיווג ה-ג' שעליו אומר שאין מדברים ממנו ב-ב' זיווגי זו"ן. 2. באיזה מדרגה נולד אדה"ר? האם מדרגה זו גדולה ממדרגה ה-ג'? מדוע? 3. הסבר את ב' בחינות האורות שיש להבחין ב-ג' עולמות בי"ע. 4. כיצד אפשר שתהיה מדרגת חיה בבחינה ה-א' של האורות ב-ג' עולמות? הסבר ונמק. "הסולם"-

אין תגובות

להגיב