043- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקסט-א'תתקע

1520

שאלות חזרה חלק טז א'תתקסט-א'תתקע
1. איזה זיווג יש לאדה"ר טרם תיקונו בבחינת גדר הכרם וקצץ הקוצים. ואיזה זיווג נעשה בעיקבות התיקונים זה?
2. איזה מהעולמות זוכים לזיווג שאותו תיקן אדה"ר ואיזה עולם אינו זוכה, ומדוע?
3. מדוע אלוהים אחרים נדבקים באחוריים דעולם עשיה? והרי עולם עשיה נתקן בעיבור דצ"ב ולב האבן הוסר ממנו ונתנו לו מלכויות דאמא.
4. מדוע זיווג דאב"א אינו מספיק לשמור על עולם עשיה לאחר החטא ומה נצרך יותר מזה ומדוע?
5. מה מלמדת העובדה שבריאה היא סוד הוי"ה בניקוד אלוקים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב