035- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקנג-א'תתקנד

1233

שאלות חזרה חלק טז א'תתקנג-א'תתקנד
1. מה הכוונה שכתוב על אדם "מעפר אתה ואל עפר תשוב"?
2. איזה דבר חיובי יש בשבירה לצורך התיקון?
3. מדוע אומר שבכל ניצוץ שנברא מבי"ע יש בו את כל אבי"ע?
4. מדוע האחוריים הנכללים מהפנים שווים בערכם כמעט כמו הכלים דפנים בעצמם?
5. אילו ד סוגי כלים נוצרו לאחר השבירה ואיזה מהם מתקן הז"א דאצילות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב