002- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ב'

2037

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה תע"ס חלק א' עמוד ב':
1. מה הוא מקום פנוי ומדוע אין הוא נמצא באין סוף?
2. מהו אוויר ריקני ובמה הוא שונה מחלל?
3. מהו אור פשוט ומהו שווה בהשוואה אחת?
4. מהי המסקנה הכללית מהשיעור הקודם ומהשיעור הזה על מלכות דאין-סוף?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב