034- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ט

1607

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ס"ט מתחילים את פרק ו' העוסק בגודלו של האור החוזר, וביחס בין ספירות האור ישר לספירות האור חוזר.

למדנו שבספירות דיושר מושכים את האור על ידי הבחינה הד' כיוון שהיא ההשתוקקות הראויה להיות כלי קבלה. בה יש מסך שעל ידו היא דוחה את האור ובכך מעלה אור חוזר שעולה ומלביש על ג' הבחינות הקודמות. הלבשה זו מגלה בעצם סוג חדש של קבלת אור שהיא בעל מנת להשפיע. גודלו של האור החוזר נמדד על פי שיעור האור שהיה צריך להתקבל במלכות ונדחה.

בנוסף, למדנו שעשר ספירות דאור ישר מתפשטות מלמעלה למטה, כלומר מהבחינה הזכה שהיא הכתר אל העבה שהיא המלכות, ובהם כל הזך יותר הוא חשוב יותר. לעומתם בעשר ספירות דאור חוזר העולות מהמלכות עד הכתר, כל העבה יותר הוא החשוב יותר כי כשמעלים אור חוזר על עוביות גדולה יותר בעצם משתמשים בסוגי השתוקקויות גדולים יותר — בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב