003- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ג'

2229

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בדף ג' למדנו על האינסוף, שיש בו רצון פשוט, והוא באחדות שלמה עם האור, למרות שיש בו רצון. המחשבה שלנו מגיעה מן הסופיות, וע"כ אנו לא יכולים להבין מה הכוונה שבא"ס שהרצון שם הוא באחדות עם האור, בבחינת "הוא ושמו אחד". צפו בשיעור לברור סוגיות עמוקות אלו.

שאלות חזרה תע"ס חלק א' עמוד ג':
1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.
2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?
3. מהי סיבת בריאת העולמות?
4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?
5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?
6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב