008- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ד

1368

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה חלק ב' עמוד מ"ד:

1. כיצד נסביר את המשנה שבספר היצירה – "עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה", ומה ההבא אמינא שהיינו יכולים לחשוב שהן תשע ולא אחת עשרה?
2. מה מחבר בין העיגולים ומדוע?
3. מדוע אין העיגולים יכולים להתחבר ביניהם ללא הקו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב