007- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ג

2547

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור הזה ביאר בעה"ס את שמות הספירות והוראתם:
כתר- מסבב ומכתר את הספירות כולם.
חכמה- הוא כלל ההתפשטות הצריך להתגלות ע"י הפירוט שיעשו התחתונים.
בינה- הפרטים המובילים לתוצאות.
ז"א – לא ביאר כאן .
מלכות – בחינת השליטה בכח וכפיה כדי להוביל את המציאות עד לתיקון המוחלט.

שאלות חזרה חלק ב' עמוד מ"ג:

1. מהי ההוראה של הכתר ומדוע היא נקראת מסבב?
2. מהי ההוראה של החכמה ובאיזה מקומות נכון להשתמש בה?
3. מהי הוראת הבינה ומדוע היא אינה קודמת לחכמה אלא באה אחריה?
4. כיצד א"ס, הצמצום ועולם העיגולים מתבטאים בקו?
5. מה תפקיד עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה כלפי עולם אדם קדמון?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב