הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשנה-א'תשנו

1782

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – שאלות חזרה א'תשנה-א'תשנו
1. אילו ב' מיני מיתקוים יש לנוקבא ביום א' דראש השנה?
2. מדוע יום א' נקרא דינא קשיא ויום ב' דינא רפיא?
3. כיצד מתחלק ז"א בקומת נשמה ומדוע?
4. מי הם ב הנוקבות לאה ורחל ביחס לנוקבות דז"א? מה היחס ביניהן וכיצד זה קשור לנסירה?
5. מה ננסר מז"א ביום א'? מי מקבל נסירה זו ומדוע זה אפשרי שלפני תקיעת שופר כבר אפשרי יהיה לקבל את הנסירה?
6. מדוע כל המוחין דנסירה שייכים לרחל בלבד? ואם כך הוא מדוע לאה קיבלה את המוחין דנסירה שבגופו דז"א?
7. מדוע תוקעים בשופר גם ביום ב' דראש השנה? והרי ז"א הקיץ כבר ביום א' לאחר תקיעת שופר?
8. באיזה מצב נמצאת הנוקבא בעשי"ת ומדוע זמן זה נחשב לדינים?
9. מה מקבלת הנוקבא ביום ב' דראש השנה מצד הנסירה?
*10. במה שונה יום ה-ג' באופן מהותי מימים א' ו-ב' וכן גם משאר הימים מיום ה' ואילך, דהיינו מדוע הדין בו נחשב לקשה מהשאר? (ראה שער הכוונות – דרוש ג' עמוד רכ"ח-ט).
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב