הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשנג-א'תשנד

1211

שאלות חזרה א'תשנג-א'תשנד
1. מה ננסר מז"א עד תקיעת שופר? מה ננסר לאחר תקיעת שופר?
2. מה ההבדל בין קבלת רחל לפני תקיעת שופר וקבלת רחל לאחר תקיעת שופר?
3. איזו בחינה נותן ז"א בפקדון לרחל ומה נותנת לאה בפקדון לרחל?
4. מדוע רחל לא קיבלה את נסירתה למרות שהתכללה כאחד עם לאה בעלייתם להיכל או"א?
5. מה ההבדל בין יקיצה של רחל עם תקיעת שופר לבין יקיצתה אם היתה קורת ללא תקיעת שופר? (כפי שהיה ע"י הארת השרוק באו"א דנקודים).
6. הסבר את הפסוק "עקב ענוה יראת ה'", כדי להסביר את סוג היקיצה המיוחד של ההתעוררות של האני של האדם כפי שמתקיים בראש השנה ע"י השופר.
7. מדוע הגבורת שניתנים לנוקבא לאחר היקיצה ממותקות ומבוסמות יותר מאותן הגבורת שניתנו בעת תרדמת ז"א?
8. מי מתעורר בתקיעת שופר? והרי ז"א כבר גדול. הסבר, נמק והדגם בנפשך.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב