016- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ז

2187

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד זה מתחיל פרק ב' בהסתכלות פנימית, בו עוסק בעל "הסולם" בביאור מחשבת הבריאה. למדנו אודות משמעות המילה "תיכף" בצביונה הרוחני, וכן את המושג "מקום" ברוחניות.

שאלות חזרה עמוד יז, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהי מחשבת הבריאה?
2. מתוך מה ניתן לומר שיש הכרח שיש רל"ק בנאצל?
3. מהו מקום ומהו היחס שלו אל האור?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב