015- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט"ז

1752

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור למדנו אודות התכלית של יציאת הבריאה מהבורא, וכיצד העולם הגשמי מסייע לתכלית זו. בעל "הסולם" מעלה שאלה חשובה ועצומה, איך ייתכן שבעבור עבודה של 70 שנה, נקבל שכר של נצח.

שאלות חזרה עמוד טז, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהי התכלית של הבורא בבריאת העולמות?
2. מדוע חייב לומר שישנה תכלית?
3. מדוע תכלית הבריאה היא לכאורה בסתירה לקיום העוה"ז?
4. מהי ההגדרה והסברה של העוה"ז?
5. מה תפקיד העוה"ז ומה התכונות שקיימות בו המאפשרות תפקיד זה?
6. מדוע למרות העבודה בעוה"ז לכאורה אין פתרון לבעית הבושה?
7. מה ההבדל המהותי בין תפיסת הבורא לתפיסת הנברא? (אות ח')

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב