118- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות קד-קיג – חזרה

בשיעור זה התקיים דיון בשאלות ותשובות חלק ב אותיות קד-קיג:

1. מהו הכלל של כל חומר?
2. כיצד יקבע חומר או ספירה שהיא חלק מהספירה הכללית? למשל מה תהיה ההבחנה של בינה דחכמה דכתר?
3. מה יהיה ההבדל בין בינה דחכמה דכתר לבינה דחסד דגבורה?
4. הסבר מדוע לא יתכן שאנו לומדים כאן תהליך אלא צורה של מבנים?
5. מה ההבדל בין חומר גלם למוצר? מדוע כאן מדברים רק מחומרי גלם ולא מהמוצר עצמו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il

בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב