014- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט"ו

1722

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור זה נתמקד בהבנה של מחצבת הנשמה, וכיצד ייתכן, כי הנשמה, שהיא חלק מאלוקיות, מתחלקת ממנה ומובדלת ממנה – כיצד בכלל דברים רוחניים נבדלים זה מזה? חוק מרכזי בהבנת החכמה.

שאלות חזרה עמוד טו, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. סכם עפ"י נושאים על מה דיבר איתנו באות א', אות ב' ואותיות ג'-ה' שלושה נושאים בשלושה משפטים קצרים)
2. מה זה נשמה?
3. מיהו ה"כל" דהיינו ה"רב" בעולמות?
4. מה התירוץ בדברי חז"ל על-כך שישנה חלוקה בנשמות? ומדוע תירוץ זה אינו מספיק בעיקר למציאות הא"ס?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב