015- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"א

1581

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד נ"א אנו מדברים על ההבדל בין האורות שמקבלים בעיגולים לאורות שמקבלים ביושר, ואומרים שכל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להם את היכולת להשפיע לאחרים, האור שבהם מכונה "אור הנפש" מלשון נפישה ללא תנועה, ולכן האור שבעיגולים נקרא "אור הנפש". אבל הספירות של היושר הם משפיעות ויש בהם תנועה ולכן נקרא האור שבהם בשם "אור הרוח". אנו גם מבחינים שמדרגת הרוח גבוהה על הנפש, כי היא המשפיעה אל הנפש, ולכן גם נחשבת הרוח לזכר והנפש לנקבה.

בנוסף, אנו מרחיבים את ההבחנה בדרך שבה העיגולים מקבלים את האור, ומתחילים בכך שבעיגולים אין הבחן של עליון ותחתון אלא רק הבחן של סיבה ומסובב, שלכן כל עיגול מסבב את העיגול שיצא ממנו, אבל בעקבות כך שהעיגולים מקבלים את האור שלהם דרך הקו ובקו יש הבחן של עליון ותחתון בגלל המסך, לכן גם בעיגולים אנו רואים הבחן של עליון ותחתון. ולמה? כיוון שיש לנו חוק שכאשר האור מתלבש בכלי מסויים ואחר כך עובר לכלי אחר — נשאר בו התרשמות מהדרכים שבכלי שהיה בו. וכיוון שהעיגול מקבל דרך הקו, האור שהיה קודם בקו ועכשיו מגיע לעיגול מגיע על פי הבחנות של עליון ותחתון — כמו שהתרשם מהקו.

שאלות חזרה:

1. איזה אור משויך לעיגולים ואיזה ליושר? ומה הגדרתו של כל אחד מהאורות הללו?
2. במה אור הרוח נקרא משפיע ואור הנפש נקרא מקבל שאינו משפיע?
3. מדוע האור מתעגל בעיגול הכתר וכיצד זה משפיע על האור הנמשך ממנו לעיגול החכמה?
4. מאיזה הבחן יש לומר שבעיגולים אין מעלה-מטה ומאיזה הבחן יש בהם מעלה-מטה?

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב