017- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ג

1702

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד נ"ג אנו ממשיכים ואומרים שהעיגול מעביר אור לעיגול שתחתון ממנו דרך "חלון", וכיוון שאין מסך שיעשה עליהם זיווג ויוכל מכוחות עצמו להעביר אור לבחינה התחתונה לכן העיגולים יכולים רק להעביר אור לעיגול הבא אחריהם.
בנוסף, למדנו על עולם "אדם קדמון". אדם קדמון הוא בעצם העולם הראשון המקבל אור מאין-סוף, וזוהי בעצם התפשטות "הקו האחד" שלמדנו שמתפשט עפ"י היושר מא"ס לאחר הצמצום.

א"ק (אדם קדמון) הוא הבריח התיכון של כל העולמות. כלומר הוא "הכלל" שכל מה שיצא כבר וייצא אחריו בעולמות ובכל המציאות הוא רק לצורך הגילוי שלו. כמו פרטים המגלים את הכלל. רק דרכו אפשר לגלות את האור הגדול שצריך להתקבל מא"ס.

בהקשר לזה פרט בעל הסולם ואמר שהראש של כל מדרגה (ג' ספירות ראשונות), שהוא בעצם "הכלל" של המדרגה, יכול להתגלות רק דרך הגוף של המדרגה (ז' ספירות תחתונות), שהם בעצם הפרטים. עד כדי שבראש מצד עצמו אסור לעסוק ובפרטים — מותר וצריך לעסוק כדי לגלות אותו.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב