הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשסה-א'תשסו

1933

שאלות חזרה א'תשסה-א'תשסו
1. מהם ג' השלבים שיש מבחינת הב"ן ומה ג' השלבים שיש מבחינת המ"ה?
2. סדר את המושגים והסבר כל אחד מהם: מ"ה, פנים, כלים, אחוריים, ב"ן, אורות.
3. מה קורה עם השלמת כלים לאחר שעוברת המלכות לעיבור דאורות? הסבר ונמק.
4. אילו ב' שורשים קבועים יש במלכות? מה הם ומהיכן הם נגזרים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב