058- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקצט-ב' אלפים

1061

שאלות חזרה חלק טז א'תתקצט-ב' אלפים

1. מדוע נחשבים המוחין דזיווג ה-ב' דאו"א לזיווג בלתי שלם?
2. היכן נמצא ז"א במצב של זיווג ה-ב'
3. אילו ב' שינויים ישנם באו"א בזיווג ה-ב' ואילו ב' גרעונות?
4. מדוע המוחין דס"ג שבאצילות אינם מעלימים חכמה בניגוד לזיווג ה-ב' לצורך הבריאה?
5. איזה כח נוסף לזיווג ה-ב' מלבד הכח של דחיית אור החכמה מצד חשקה בחסדים?
6. מי הם המולידים בכל עולם ומי נותן להם את טיפת הדעת להזרעה? כיצד ניתן לראות את התולדות דרך ב' הזיווגים של אוא במקומם באצילות לעומת במצב הקינון?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב