059- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'א-ב'ב

976

שאלות חזרה חלק טז ב'א-ב'ב

1. מדוע זיווג ה-ב' נותן אפשרות להוליד בריאות חלקיות ואילו זיווג ה-א' מאפשר להוליד בריאות שלמות?
2. סכם בטבלה לפחות עשרה הבדלים בין זיווג ה-א' לזיווג ה-ב'.
3. מדוע נקרא זיווג ה-ב' דאו"א בחינת "רובצת" ומדוע נקרא בשם "קינון"?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב