006- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ו'

2417

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור למדנו על ד' הבחינות הבונות השתוקקות בנאצל, שמהן מורכבת המלכות דאינסוף.
הבחינה הד' שבהן היא ה"נקודה האמצעית", עליה נעשה הצמצום.
לאחר שנעשה הצמצום נסתלק האור לסיבת שינוי הצורה, ומפאת ש"אין מקצת נוהג ברוחני", הסתלק האור מכל ד' הבחינות כולן.

שאלות חזרה עמוד ו', הדף היומי בתע"ס חלק א':
1. הסבר את ב' ההתפשטויות ואת ב' ההתגברויות בד' בחינות דאו"י.
2. מיהי הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש?
3. מדוע היא נקראת נקודה ואיזה סוג של רצון זה מתאר?
4. מדוע לאחר הצמצום ישנו ריחוק של האור מהכלי?
5. הסבר את המושג "אין מקצת נוהג ברוחני" ואת הקשר הנפשי לחיינו.
6. מהן ב' האמונות של היהודי וכיצד הן נגזרות מהחוק הרוחני האומר "כל הבא מתחילת אצילותו אינו משתנה לעולם" ?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב