005- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ה'

1832

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור למדנו אודות הנקודה האמצעית, הקשר שלה לבורא, וד' הבחינות, שכלולות בכלי כדי שיהיה אפשר לבנות ממנו השתוקקות שלמה. ד' הבחינות הללו, הגיעו בבת אחת, למרות שהן מתוארות בצורה של תהליך, כיוון שכל דבר שמגיע מלמעלה, בא בבת אחת.

שאלות לחזרה:

מהי הקושיה הנשאלת בתחילת אות נ'?
מדוע מחוייב שלנאצל יהיה רצון לקבל?
אילו ב' רצונות ישנם בנאצל ומדוע?
אילו ב' מיני אורות עיקריים ישנם? ומה תפקיד כל אחד מהם?
מהם ד' הבחינות הבונות את ההשתוקקות?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב