038- דף היומי בתע"ס – חלק ב' – עמוד ע"ג

1736

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

היום התחלנו את פרק ח' בהסתכלות פנימית, בו אנו הולכים ללמוד ג' עניינים:
א) בהמשכת האורות – כל העב גדול, ובהתלבשותם בכלים – כל הזך חשוב יותר.
ב) ערך הופכיות אורות וכלים.
ג) העגולים נבחנים לאור הנפש.

בשיעור זה למדנו על ב' העניינים הראשונים.
ראינו שגודל האור הנמשך תלוי בעוביות המסך, ואילו גודל האור המתלבש תלוי בזכות הכלי.
כאשר מדובר על עוביות דקדושה ולא על תאווה עצמית, העוביות המדוברת היא מצד המסך. שהרי אם היינו מושכים אור בלי מסך, היינו בבחינת "בליעה" של האור – קבלה בטומאה שהיא ללא חשבון ליכולת שלי להשפיע נחת רוח לבורא. ולכן בקדושה, ההשתוקקות (דהיינו העיגול) איתה משתמשים, היא רק לפי כוח המסך שיש. מאידך, מידת גדלו של האור המתלבש בכלי, תלויה בזכות הכלי, משום שצריכה להיות השוואת צורה. כלומר שהכלי הזך יותר, הוא המקבל את האור הגבוה יותר.

בנוסף למדנו, שישנו יחס של הופכיות בין הכלים לבין האורות: הכלים העליונים באים תחילה, והאורות הנמוכים נכנסים תחילה.

ולכן, בתחילה בא הכלי דכתר, אולם הוא הזך ביותר ולכן העוביות שלו היא שורש. ומשום כך האור שמושך הוא אור הנפש – אור הנפש בכלי דכתר. לאחר מכן, בא הכלי דחכמה, שכבר יש לו עוביות של בחי"א, ולכן מושך אור הרוח. אולם אור הרוח שמגיע מתלבש בכלי הזך יותר – כלי דכתר, ואור הנפש שהיה בכלי דכתר יורד לכלי דחכמה. וכן הלאה, עד שכאשר בא הכלי של בחי"ד (מלכות), יש המשכה של אור יחידה, המתלבש בכלי דכתר.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב