010- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י'

2108

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה עמוד י', הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהו סרגל המדידה שיש לנו לאחר הצמצום ומדוע הוא הוא סרגל המדידה?
2. מהן ג' המציאויות שלמדנו עד כה – העיגולים, עולם א"ס והקו? מהו ההבדל המהותי ביניהם?
3. מהם המושגים מעלה מטה מצד החכמה (לא מקום גשמי)?
4. מה הנך לומד מבחינה נפשית מכך ששמעלה-מטה נבחן רק בקו ולא בעיגול?

בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות – ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל – ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקות של האור, ניתן להרגיש את ההשתוקקות אליו, וכך, להרגיש את הרצון בצורה מלאה.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב