011- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד יא-יב

1698

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה עמוד יא-יב, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהו ראש העליון של הקו ומהו סיום הקו?
2. הסבר והרחב את הידיעה מהו "ודרך הקו נמשך ונתפשט קו א"ס למטה"? ומהו שלא נמשך בדרך אחרת? הבא דוגמאות מהחיים.
3. סכם בעשרה משפטים את כל מה שלמדנו עד כה.

בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות – ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל – ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקות של האור, ניתן להרגיש את ההשתוקקות אליו, וכך, להרגיש את הרצון בצורה מלאה.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב