021- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכז-א'תתקכח

1226

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכז-א'תתקכח
1. הסבר ההבדל בין ערכי הכלים לערכי האורות. מתי נשתמש בהם?
2. מטעם איזה כלל מחלק את בי"ע לאבי"ע?
3. מדוע חלוקת בי"ע ואבי"ע משוייכת לחלוקה עפ"י הכלים ולא עפ"י האורות?
4. הסבר את החלוקה של בי"ע לאבי"ע עפ"י עולמות, ספירות, עפ"י פרצופים, עפ"י ראש תוך סוף, עפ"י התפשטות אורות עד סיום התפשטות זו.
5. מדוע אמר לעולמו די בחזה דיצירה עפ"י סיכום התשובות לשאלות הקודמות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב