022- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכט-א'תתקל

2174

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכט-א'תתקל
1. היכן גילוי פרסא דאצילות ומדוע?
2. היכן מקום ארץ ישראל, עבר הירדן, סוריא, וחוץ לארץ. הן ביחס ללידת אדה"ר, והן ביחס לעתה לאחר החטא?
3. היכן מקומם של בני גד ובני ראובן?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב