023- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלא-א'תתקלב

1277

שאלות חזרה חלק טז א'תתק
1. ערוך טבלה שערכיה הם העולמות במצב לידת אדה"ר, אדה"ר וקביעות העולמות.
2. מה המרחק בין גופו של אדה"ר ועקבותיו? מדוע אינו רחוק כל כך?
3. כיצד מתחלקות השעות של יום השישי ביחס לספירות ומה המיוחד בשעה החמישית של יום השישי?
4. אילו בחינות היו בג"ע מצד אדה"ר בעת לידתו ואילו בחינות נכנסו לג"ע בשעה החמישית של יום השישי?
5. מדוע עיקר המיתוק נופל על השעה החמישית ומה זה מלמד אותנו מבחינה הלכתית?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב