014- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקיג-א'תתקיד

1237

שאלות חזרה חלק טז א'תתקיג-א'תתקיד
1. מה הכוונה שלאדה"ר אין לו חלק מעולם הזה כלל?
2. באיזה מצב נמצאים העולמות בעת לידת אדה"ר?
3. כיצד ממוקם אדה"ר ביחס לקביעות העולמות וביחס לעולמות בעת עלייתם?
4. כנגד מה (עולם) היא ארץ ישראל? כנגד מה קדש הקודשים?
5. כיצד מיישב בעה"ס את הסתירה לכאורה שיש בדברי רח"ו על מקום נוקבא בעת לידת אדה"ר? שכתוב שהיא במקום אמא וכן כתוב שהיא במקום ז"א.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב