013- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקיא-א'תתקיב

1460

שאלות חזרה חלק טז א'תתקיא-א'תתקיב
1. מה הכלל של קבלת אורות לעולם תחתון מצד ב' מרכיביו וכיצד ב' מרכיבים אלו קשורים לעולם ההשקפתי ולעולם הנפשי?
2. כיצד מתיישבת לכאורה הסתירה שכל עולם מקבל ממלכות של עולם העליון ויחד עם זאת מבחינה שכנגדו בעולם העליון שלו.
3. הסבר את המושג מסך דחלון. מסך דהרחקה ומסך דנקב צר והרחקה.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב