015- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקטו-א'תתקטז

1026

שאלות חזרה א'תתקטו-א'תתטז
1. מה זה עץ הדעת טוב ורע? הן מצד הרצון והן מצד המקום.
2. מה הכוונה שאין לאדה"ר מעולם הזה כלום? אם לא היה לו כיצד חטא?
3. מהו מדור הקבע של הקליפות? ומדוע?
4. מה ההבדל בין לב האבן למלכות שנגנזה ברדלא?
5. ממה נעשה גופו של אדה"ר?
6. להיכן נפלו העולמות לאחר החטא?
7. ממה נעשה גופו של האדם תמיד? ממה לפני החטא? ממה אחרי החטא? מה זה מלמדנו על התיקון?
8. מתי יוסר הגוף הגשמי מהאדם ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב