033- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ח

1439

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד סח מרחיבים ואומרים שמלכות המצומצמת היא המלכות שבספירות דעיגולים, ומלכות שיש בה מסך היא המלכות שבספירות דיושר הנקראות קו.

מתוך כך נבין שכיוון שכשהנאצל מושך את האור הוא משתמש בכח הבחינה הד' שהיא ההשתוקקות הגדולה שבו לכן אנו אומרים שהאור העליון מתפשט אפילו לבחינה הד' (ואף פעם לא מדובר מצד האור, וגם כשאנו אומרים "התפשטות האור" הכוונה מצד המשכת הנאצל שככל שהוא יותר רוצה לקבל כך יוכל יותר ליהנות מהאור).

עתה נבין שהשימוש בבחינה הד' הוא מחוייב אך נועד רק כדי למשוך את האור וכשהאור מגיע אליה המסך דוחה אותו (שזה נקרא אור חוזר הנדחה) מתוך הכוונה שהנאצל הוא מטה בחשיבות ונותן האור הוא החשוב, וכך נוצר כלי חדש (שזה נקרא אור חוזר המלביש) שקבלת האור בו היא רק בג' בחינות שהם מבטאות את הצורה של השפעה.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב