042- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ז

1432

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

עמוד ע"ז אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות של הספירות זו מזו, ולאחר שלמדנו על ההתכללות הנוצרת על ידי האור ישר שעובר ממעלה למטה דרך הספירות, היום אנו לומדים על ההתכללות הבא מצד האור החוזר שעובר ממטה למעלה דרך הספירות.

המלכות בדחיתה את האור מעלה "אור החוזר", כלומר אור שאינו נמשך מהזך אל העבה אלא בהיפך, מהעבה שהוא המלכות אל הזך שהוא הכתר.

לכן במלכות יש עשר ספירות דאור חוזר כי עובר בה האור חוזר העולה אל כל עשר הספירות, וביסוד יש תשעה כי עוברים דרכו האורות השייכים ליסוד, הוד, נצח וכו' עד כתר, וכן הלאה בשאר הספירות שכל ספירה שעובר בה אור חוזר שלה ושל הבאים אחריה — הוא נשאר בה בקביעות.

יוצא שישנה התכללות אחת של הספירות על ידי האור ישר, והתכללות שניה על ידי האור החוזר, ועל ידי ב' התכללויות אלו מתחלקת כל ספירה לעשר ספירות, ומחר נפרטם.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב