041- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ו

1581

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ע"ו אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות הנוצר על ידי כך שכל אור שבא מלמעלה משאיר רושם קבוע בספירות שעבר דרכם, ולכן כל אור שמגיע מהספירה העליונה אל הספרות התחתונות ממנה נשאר גם בספירות שעבר דרכם.

ולכן, מבחינת האור ישר הבא מלמעלה למטה, כיוון שכל האורות של הספירות עוברים דרך כתר — לכן הכתר מתפרט לעשרה ספירות כי כולם עברו דרכו, וחכמה לתשעה וכן הלאה עד שבמלכות יש רק ספירה אחת של אור ישר (וכמובן שלאחר הצמצום אין בה בכלל מאור ישר).

למדנו גם שהמלכות לאחר הצמצום הופכת להיות "כתר" לאור חוזר, כי היא אומרת: "אני רוצה להיות שותפה, ולכן אני דוחה את הרצון הפרטי שלי לאור, וכל אור שיבוא להתקבל ברצון זה — אני דוחה אותו". היות וכך, כל העשר ספירות נמצאות במלכות מצד אור חוזר הבא מטה למעלה, כי היא דחתה אותם. על בחינת האור החוזר נרחיב יותר מחר.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב