025- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"א

1375

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ס"א מתחילים את פרק ג' העוסק בחומר שבכלים.

ישנם ג' הבחנות בכלים: חומר הכלי, כח הצמצום שבכלי והמסך שבו, ונבארם אחת לאחת.

א) החומר של הכלי הוא ד' הבחינות של הרצון לקבל, שכל בחינה היא סיבה הגורמת לגילוי הרצון שבבחינה הבאה (כתר גורמת לגילוי חכמה וכו').

בכל בחינה אנו מבחינים ב' הבחנות: מה שיש בה מהעליון שלה, ומה שיש לה ממהותה עצמה.

נתחיל מביאור בחינת החכמה: הכתר מלא באור ומורגש בו הרצון להשפיע שבאור, והרצון לקבל שבו הוא רק בפוטנציאל ואינו מורגש. על כן מוכרח שהבחינה הבאה שתצא ממנה תהיה כזו שרוצה לקבל את האור בפועל.

לכן בבחינת החכמה נבחין קודם את החומר שהיא קיבלה מהעליון שלה שהוא הרצון לקבל בפועל, אך עיקר מה שיהווה את בחינת "החכמה" זה מילוי רצון זה באור. שכך בעצם החכמה הופכת מנפעלת מהעליון שלה למגיבה למציאות.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב