017- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ח

2101

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור זה נמשיך בביאור מחשבת הבריאה, ונלמד בין השאר את הנושאים הבאים: מהיכן יש היכר לרצון לקבל, כיצד המלכות דאין סוף, בחרה ביתר דביקות אם עדיין לא עמדה בפני עצמה, ומהם ב' ההבחנים שישנם בנשמות, בביאור מחצבת הנשמה.

שאלות חזרה עמוד יח, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה ההבדל בין עצמותו לא"ס ובין הא"ס לעולמות לאחר הצמצום?
2. הסבר מהם ב' ההבחנות שבבריאה ומה נברא או התגלה בכל אחד מהבחנים אלו.
3. מהי מחשבת הצמצום, מהי פעולתו ומהי תכליתו?
4. הסבר מהי הנשמה בהבחן הא' ומהי הנשמה בהבחן הב', וכיצד כל אחת מההבחנות עונה על השאלה שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב