018- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ט

2960

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשיעור זה למדנו אודות התפקיד שנוצר לאדם בעולם בעקבות הצמצום, למדנו גם מהו השורש לכל הקלקולים שישנם בעולמות, ומה ההבדל בין העולמות של הקליפה, ובין הצד של הקדושה. בשיעור הרב דיבר גם על "יש מיש" ו"יש מאין" וההבדלים ביניהם כפי שהם מופיעים במציאות.

שאלות חזרה עמוד יט, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה ההבדל בין קדושה לטומאה?
2. מדוע רגליה של הסטרא אחרא יורדות מוות?
3. מה ההבדל בין בריאה ליצירה? מה מיוחס לכל אחד ממושגים אלו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב