019- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ'

1517

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

מהנלמד בשיעור – בהיותנו ענפים נמשכים מא"ס, לכן הדברים הנמצאים בשורשנו, הם לנו לתענוג, ושאינם בשורשנו, יהיו לנו לטורח וליסורין.

שאלות חזרה עמוד כ, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה שורש התענוגים ומה שורש הייסורים?
2. האם הייסורים נמשכים מהבורא? אם לא, מדוע? אם כן, כיצד? הרי הוא בעל ההטבה השלם.
3. מה ההבדל בין טבע הנברא הקושר אותו לכלל לבין טבע הפרטיות שלו וכיצד זה קשור למה שלמדנו היום?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב