דף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 16 | עמודים תתצה-תתצו

425

סיכום לשיעור מס' 16 חלק י' עמודים תתצ"ה-תתצ"ו

אז מה למדנו היום?

המשכנו את האות הארוכה שזה כבר שיעור שלישי שאנו לומדים ממנה אות מ"ד ואנחנו רוצים להבין איך יוצא בכלל פרצוף. אותנו מעניין פרצוף הזו"ן, איך הוא יוצא. אבל כדי להבין את פרצוף הזו"ן אז הוא סיפר לנו על החוקים הכלליים איך יוצא פרצוף ובתוך זה הוא מבקש שנבין כך.

כל פרצוף נולד כמו שלמדנו בעולם א"ק ע"י כך שהעליון כמו מעבר אותו והוא נולד למקומו. דהיינו הוא עולה לעליון, העליון עושה זיווג על הקומה שלו ואז הוא מתגלה מי הוא. כי עד שלא נתנו לו את האורות שלו לא מתגלה מי הוא. אז מתגלה עוביותו והוא יורד למקומו.

אומר אבל בעולם אצילות יש עניין מיוחד של עיבור, יניקה ומוחין שצריך לעבר אותו ואח"כ צריך להוליד אותו בקטנות לתת לו את הקטנות ואח"כ את הגדלות. כל הסדר הזה בא, בסוד של אחים בכורים.

אחים בכורים בחלק ט' באות ???ובהמשך שם למדנו בצורה פשוטה, פה הוא אומר זה עניין קצת יותר מורכב יש בו יותר פרטים. למה? כי כשאנחנו באים לדבר מעולם אצילות אז יש עיבור יש קטנות ויש גדלות ובגדלות יש גם ג' סוגי גדלויות. גדלות דנשמה, גדלות דחיה, גדלות דיחידה. זה צד ההתפתחות זאת ההתפתחות השלמה שמגיעים עד מוחין דיחידה. כל פרצוף או כל בחינה או כל אדם או כל איך להגיד, כל גלגול של האנושות צריך להגיע לזה (אמרתי פה פצצה מי ששמע, אבל מי שלא שמע גם טוב). ​​ אז הבחינות האלה שכשבן אדם או כשמדרגה רוצה לקבל קטנות אז העליון הוא מוליד את הקטנות שלה הוא מוליד את הקיום שלה וזה לא תלוי בתחתון, זה למדנו בשיעור שעבר. ​​ אבל לצורך גדלות הוא בעצמו צריך לעלות, הוא צריך לבוא בביקוש שלו כדי לקבל את הגדלות ופה אנחנו לא יכולים, למשל רק כדוגמא איזה שכל ואיזה רצון אני יכול לספר לך אבל לתת לך את ההרגשה אין לי את הזריקות האלה אם זה לא בא ממך. איך פעם שמעתי איזה רב אומר אני לא באתי היום עם הזריקות של הרגש, אני באתי להגיד לך מה לעשות, העשייה אני יכול להגיד לך את הזריקות של הרגש זה תלוי בך, איך אתה בא. אתה בא עם הכוונה הנכונה אני יכול לתת לך את הרגש אבל אם אין לך את הכוונה הנכונה זה תלוי בך אז אתה צריך לבוא גם מהמקום שלך. יש אנשים שגם כשנותנים להם סוג של השראה הם לא מתחברים ויש כאלה שכן מתחברים, למה? כי הם באים עם הכלים שלהם לצרכים האלה. אז זה לצורך הגדלות.

אחרי שהבנו את זה שלגדלות צריך לבוא מצד עצמו בא וסיפר לנו, במצב הגדלות הזה יש ג' מדרגות נשמה חיה ויחידה וכל אחד מהם עובד בנפרד, שכל פרצוף צריך את ג' הגדלויות הללו ובכל אחת מהן יש עיבור לצורכו וקטנות וגדלות ובזה יש הרבה מאד עניינים והוא רק מספר לנו באופן כללי שתדע שאין פחות מגדלות דנשמה. נקודה נוספת שהוא הבהיר לנו כאן שיש ג' סוגי נה"י , מה זה נה"י? ​​ היחס בין העליון לתחתון הרי מתקיים דרך הנה"י, דרך הגו"ע דתחתון שדבוקים בנה"י של העליון. אז איזה ג' סוגי נה"י יש? אז ב' סוגי נה"י הראשונים זה היחס בין הפרצופים. הבחינת נה"י השלישי שאמר לנו זה בתוך הפרצוף עצמו, היחסים הפנימיים שבתוכו שבזה עוד לא גמרנו לדבר.

אז דיברנו היום רק על הבחינה של הנה"י הראשונים, שמה הם? הנה"י הרגילים שלמדנו שכל תחתון דבוק בגו"ע של העליון בהשתוקקות שלו באח"פ שנקרא הכלים של הגדלות שלו שהם נקראים כלי המעלה מ"ן. זה למדנו באופן רגיל ככה לומדים תמיד. פה הוסיף לנו עוד על נה"י השניים שזה נקרא לבושי מוחין זאת אומרת גם אני צריך להיות דבוק גם בהגיון של העליון לא רק בהשתוקקויות שלו. אם הרב שלי משתוקק ללמוד תורה אני צריך להדבק בהשתוקקות שלו ללמוד תורה אני צריך גם להשתוקק להדבק בצורת ההגיון שלו ובצורת ההגיון שלו זה כבר שלב יותר גבוה זה ב' היחסים דמוחא וליבא שני סוגי עבודות שצריך התחתון כדי לגדול להדבק בעליון. יש את הצורה השלישית נה"י בחינה שלישית שבכל פרצוף ופרצוף יש לו חמישה פרצופים פרטיים שהם נקראים עיבור, יניקה, גדלות דנשמה, גדלות דחיה וגדלות דיחידה הפרטיים של תוך הפרצוף וגם ביניהם יש את היחסים האלה.

למדנו היום או התחלנו לדבר רק על היחס בין עיבור ליניקה בשיעור הבא נדבר גם על היחסים בתוך הפרצוף בין יניקה לגדלות דנשמה ולגדלות דחיה ולגדלות דיחידה.

 

סיכום לשיעור מס' 16 חלק י' עמודים תתצ"ה-תתצ"ו
אז מה למדנו היום?
המשכנו את האות הארוכה שזה כבר שיעור שלישי שאנו לומדים ממנה אות מ"ד ואנחנו רוצים להבין איך יוצא בכלל פרצוף. אותנו מעניין פרצוף הזו"ן, איך הוא יוצא. אבל כדי להבין את פרצוף הזו"ן אז הוא סיפר לנו על החוקים הכלליים איך יוצא פרצוף ובתוך זה הוא מבקש שנבין כך.

כל פרצוף נולד כמו שלמדנו בעולם א"ק ע"י כך שהעליון כמו מעבר אותו והוא נולד למקומו. דהיינו הוא עולה לעליון, העליון עושה זיווג על הקומה שלו ואז הוא מתגלה מי הוא. כי עד שלא נתנו לו את האורות שלו לא מתגלה מי הוא. אז מתגלה עוביותו והוא יורד למקומו.

אומר אבל בעולם אצילות יש עניין מיוחד של עיבור, יניקה ומוחין שצריך לעבר אותו ואח"כ צריך להוליד אותו בקטנות לתת לו את הקטנות ואח"כ את הגדלות. כל הסדר הזה בא, בסוד של אחים בכורים.
אחים בכורים בחלק ט' באות ???ובהמשך שם למדנו בצורה פשוטה, פה הוא אומר זה עניין קצת יותר מורכב יש בו יותר פרטים. למה? כי כשאנחנו באים לדבר מעולם אצילות אז יש עיבור יש קטנות ויש גדלות ובגדלות יש גם ג' סוגי גדלויות. גדלות דנשמה, גדלות דחיה, גדלות דיחידה. זה צד ההתפתחות זאת ההתפתחות השלמה שמגיעים עד מוחין דיחידה. כל פרצוף או כל בחינה או כל אדם או כל איך להגיד, כל גלגול של האנושות צריך להגיע לזה (אמרתי פה פצצה מי ששמע, אבל מי שלא שמע גם טוב). אז הבחינות האלה שכשבן אדם או כשמדרגה רוצה לקבל קטנות אז העליון הוא מוליד את הקטנות שלה הוא מוליד את הקיום שלה וזה לא תלוי בתחתון, זה למדנו בשיעור שעבר. אבל לצורך גדלות הוא בעצמו צריך לעלות, הוא צריך לבוא בביקוש שלו כדי לקבל את הגדלות ופה אנחנו לא יכולים, למשל רק כדוגמא איזה שכל ואיזה רצון אני יכול לספר לך אבל לתת לך את ההרגשה אין לי את הזריקות האלה אם זה לא בא ממך. איך פעם שמעתי איזה רב אומר אני לא באתי היום עם הזריקות של הרגש, אני באתי להגיד לך מה לעשות, העשייה אני יכול להגיד לך את הזריקות של הרגש זה תלוי בך, איך אתה בא. אתה בא עם הכוונה הנכונה אני יכול לתת לך את הרגש אבל אם אין לך את הכוונה הנכונה זה תלוי בך אז אתה צריך לבוא גם מהמקום שלך. יש אנשים שגם כשנותנים להם סוג של השראה הם לא מתחברים ויש כאלה שכן מתחברים, למה? כי הם באים עם הכלים שלהם לצרכים האלה. אז זה לצורך הגדלות.

אחרי שהבנו את זה שלגדלות צריך לבוא מצד עצמו בא וסיפר לנו, במצב הגדלות הזה יש ג' מדרגות נשמה חיה ויחידה וכל אחד מהם עובד בנפרד, שכל פרצוף צריך את ג' הגדלויות הללו ובכל אחת מהן יש עיבור לצורכו וקטנות וגדלות ובזה יש הרבה מאד עניינים והוא רק מספר לנו באופן כללי שתדע שאין פחות מגדלות דנשמה. נקודה נוספת שהוא הבהיר לנו כאן שיש ג' סוגי נה"י , מה זה נה"י? היחס בין העליון לתחתון הרי מתקיים דרך הנה"י, דרך הגו"ע דתחתון שדבוקים בנה"י של העליון. אז איזה ג' סוגי נה"י יש? אז ב' סוגי נה"י הראשונים זה היחס בין הפרצופים. הבחינת נה"י השלישי שאמר לנו זה בתוך הפרצוף עצמו, היחסים הפנימיים שבתוכו שבזה עוד לא גמרנו לדבר.

אז דיברנו היום רק על הבחינה של הנה"י הראשונים, שמה הם? הנה"י הרגילים שלמדנו שכל תחתון דבוק בגו"ע של העליון בהשתוקקות שלו באח"פ שנקרא הכלים של הגדלות שלו שהם נקראים כלי המעלה מ"ן. זה למדנו באופן רגיל ככה לומדים תמיד. פה הוסיף לנו עוד על נה"י השניים שזה נקרא לבושי מוחין זאת אומרת גם אני צריך להיות דבוק גם בהגיון של העליון לא רק בהשתוקקויות שלו. אם הרב שלי משתוקק ללמוד תורה אני צריך להדבק בהשתוקקות שלו ללמוד תורה אני צריך גם להשתוקק להדבק בצורת ההגיון שלו ובצורת ההגיון שלו זה כבר שלב יותר גבוה זה ב' היחסים דמוחא וליבא שני סוגי עבודות שצריך התחתון כדי לגדול להדבק בעליון. יש את הצורה השלישית נה"י בחינה שלישית שבכל פרצוף ופרצוף יש לו חמישה פרצופים פרטיים שהם נקראים עיבור, יניקה, גדלות דנשמה, גדלות דחיה וגדלות דיחידה הפרטיים של תוך הפרצוף וגם ביניהם יש את היחסים האלה.

למדנו היום או התחלנו לדבר רק על היחס בין עיבור ליניקה בשיעור הבא נדבר גם על היחסים בתוך הפרצוף בין יניקה לגדלות דנשמה ולגדלות דחיה ולגדלות דיחידה.

1. כל פרצוף שנולד מהעליון שלו בעולם האצילות נולד על ידי היחס שנקרא אחים בכורים בין הנה"י דעליון לגלגתא ועיניים דתחתון.

2. לצורך הקטנות של כל פרצוף העליון הוא זה שמעלה אותו ללא צורך בביקוש או רצון התחתון, היות ונולד בו רק גוף ועל גוף כן יש כפייה ולא צריך את בחירת התחתון.

3. לצורך הגדלות הנקרא מוחין ונקרא רוחניות צריך את רצון התחתון שיעלה למ"ן היות ואין כפייה ברוחניות וגדלות נקראת רוחניות.

4. ברוחניות הזו שנקראת גדלות ישנם ג' מדרגות נשמה חיה ויחידה ובכל אחת מהם צריך להתקיים הסדר של ב' סוגי הקשרים של אחים בכורים של קטנות וגדלות בכל אחד ממדרגות אלו.

5. ישנם ג' בחינות של גדלות נשמה חיה ויחידה ורק הם נקראים מוחין, ומה שאנו אומרים מוחין דקטנות זה רק שם מושאל.

6. ישנם ג' בחינות נה"י דעליון המתחברים עם התחתון א- מצד ההשתוקקות דהיינו אח"פ דכלים של העליון המחוברים לגלגלתא ועיניים דתחתון. ב- לבושי מוחין שהם אח"פ דראש דעליון הנקרא צלם שעושה זיווג בשביל התחתון ומעביר לו את בחינת אח"פ אלו. ג- היחס בפרצופים הפרטיים של כל מדרגה שהם עיבור יניקה נשמה חיה ויחידה.

7. בשיעור הבא ניגע יותר ביחסים הפנימיים של כל פרצוף

:

אין תגובות

להגיב