הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 51 | תתקסד-תתקסה

474

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 51 סיכום עמודים תתקס"ד-תתקס"ה

מה למדנו היום?

למדנו שישנם ה' גבורות גם באו"א וגם בישסו"ת. או גם בבינה וגם בתבונה. הה' מנצפ"ך האלה הם נקראים חמישים שערי בינה. והשלמות היא מאה. כי בינה שלמה היא עשר פעמים עשר. 

אז הוא בא לדון איתנו, מדוע אני אומר שלאו"א יש חמישים שערי בינה? 

והרי אמרת לי שיש לה שם מ"ב דאורות ושם מ"ב דאורות זה גדלות. 

אז מדוע לאו"א יש חמישים שערי בינה ולישסו"ת יש גם חמישים שערי בינה?

על זה הוא בא לענות לנו.

ומה הוא מספר לנו? 

שאו"א הם נמצאים למטה קרומא דאתחפיא. מצד אחד אני אומר שיש להם שלמות אבל רק מצד נשמה אבל אין להם חכמה. מצד זה שאין להם חכמה אז אני לא יכול להגיד שהם שלמים אז לכן יש להם רק חמישים שערים ולא מאה. 

אומר אוקי. בוא נחקור קצת יותר וננסה להבין:

למה אתה אומר שיש לישסו"ת חוסר שלמות? 

הרי הם שם מ"ב דכלים ושם מ"ב דכלים זה שלמות. 

אומר לו יותר מזה לישסו"ת יש רק 49 שערים והם משלימים את שער החמישים שלהם עם או"א וברגע שהם מתכללים באו"א אז הם מקבלים את השלמות. 

אומר עכשיו אני מבין אז שלמות יש רק כשהם מתכללים זה בזה. 

אז על ז"ת דבינה אני יכול להבין כי הם רוצים חכמה ואין להם. אז ההשלמה שלהם לשלמות של 100 תתבטא גם בהיותה רק א"ם ובהיותה אם זה מ"א ולא מ"ב היא תקבל את הבחינה שלה מאו"א ולכן הוא נקרא גם מ"ג. 

אומר רגע רגע אני לא מבין. אתה רוצה להסביר לי למה ישסו"ת היא חוסר שלמות? 

כן זה מה שאני בא להסביר לך כרגע אבל לא זה העניין בלימוד היום. 

העניין שלנו באו"א למה אתה אומר לי שיש חוסר שלמות? 

זה השאלה מאיפה אני לוקח  שהוא אומר שיש חוסר שלמות הוא אומר שיש לה ה' גבורות הה"ת זאת אומרת אח"פ שיצאו מהמדרגה הם משפיעים גם על או"א וגם על ישסו"ת גם כהארת גבורות וגם כעצמות הגבורות. 

שבמצב של או"א גם אם אני אגיד שיש עצמות הגבורות בגדלות אז אני אומר שיש שם ה' מנצפ"ך (וה' מנצפ"ך כפול חמש זה חמישים???). 

אז אם זה חמישים שערי בינה אז אני לא מבין חמישים זה לא דבר שלם. אני צריך מאה. 

אומר אוקי. עכשיו תדע לך שרק כשהם מתחברים ביחד יש להם מאה. 

למה? 

מה חסר לאו"א שלא תגיד שיש להם מאה אם הם בשלמות של חפץ חסד? 

תשובה: השלמות שלהם חסרה. 

ממה היא חסרה? 

מחכמה. 

אומר, אבל הם לא רוצים חכמה. לא זה רק תיקון שהם לא רוצים חכמה. הם באמת מצד טבעם אם לא יהיה להם חכמה לא יהיה להם מה להעביר לתחתונים. אז הם רוצים חכמה מטעם הארת חכמה הם חסרים ולכן אני אומר שהם רק חמישים. 

מי ייתן להם אפשרות לקבל חכמה?

ישסו"ת. לכן כשהם יתחברו עם ישסו"ת לפרצוף אחד אז הם יכולים לקבל חכמה. כי הם עולים במדרגה עולים לא"א ומקבלים חכמה. 

זאת אומרת שאני רואה שהם זקוקים כדי להיות מאה ולא רק חמישים הם גם צריכים את ישסו"ת. וישסו"ת צריכים את או"א. 

בעצם אנחנו למדנו פה שני דברים עיקרים שהשלמות שלהם באה בחיבור. וכל אחד מהם הוא חמישים למרות שכל אחד מהם הוא שם מ"ב שמראה על שלמות. וזה יחבר אותנו לכך שהם צריכים חיבור ביניהם. הם צריכים חיבור כדי להוליד את הזו"ן. 

ולכן כדי לעבר את זו"ן  שצריך חכמה אז אני לא יכול להגיד טוב ישסו"ת לא יכולים לעבר שיעלו הרשימות לאו"א והם יעברו אותם. 

מה הבעיה? יש לי שלמות. אמרת שישסו"ת הם לא שלמים הם לא יכולים לעבר אז הם יעברו. 

אז נתנו תרוץ  שישסו"ת הוא העליון הוא צריך לעבר אבל ראינו למשל היה לנו עוד מקום שלא העליון מוליד אלא העלי עליון. 

איפה ראינו את זה? 

ראינו את זה בעולם הנקודים שנשבר והיה צריך לצאת עולם אצילות. 

מי הוציא את עולם אצילות? 

לכאורה ראש דנקודים היה צריך להוציא אבל אם ראש דנקודים הוא קטן. 

אז מי יוליד את עולם אצילות? 

ס"ג. 

אבל ס"ג הוא עלי עליון של ז"ת דנקודים כמו שאנחנו רואים: 

שמי מוליד את ע"ב? ראש דגלגלתא. 

מי מוליד את ס"ג? ראש דע"ב. 

מי מוליד את נקודים? ראש דס"ג. 

מי מוליד את נקודים? ראש דנקודים היה צריך להיות. לא מוליד אותו. אז הנה לנו דוגמא שהעלי עליון יכול להוליד. 

עלי עליון יכול להוליד מתי? כשהעליון הוא בקטנות. זו"ן צריכים להולד. ישסו"ת הם בקטנות הם ו"ק שאו"א יולידו יש להם שלמות. 

אומר כן אבל זה לא שלמות שאני יכול להוליד איתה. 

למה? 

כי יש להם רק חמישים שערי בינה. יש להם ה' מנצפ"ך. חמש כפול עשר. 

אז מה הכוונה שאין להם שלמות ?

זה אנו באים לדון. אין להם שלמות של חכמה אז הם גם לא יכולים להוליד. 

אז מי יוליד? 

שיתחברו יחד יוכלו להוליד. 

לכן כל אחד משלים את האחר לבחינת מאה וזה מה שמאפשר להם להוליד. התחלנו את כל זה מכך שהם ה' גבורות דבינה והם חמישים ולא מאה ואז אני צריך לבדוק את ההשלמה שלהם.

סיכום בנקודות:

  1. ה' גבורות מנצפ"ך נמצאות בבינה הן בישסו"ת והן באו"א.
  2. כאשר מנצפ"ך האלו בכל אחת מהן כלול מעשר אז הם חמישים שערי בינה כל אחד מהם.
  3. חמישים אינה שלמות של בינה אלא מאה זה שלמות. אם כך מדוע לבינה עילאה אין מאה? הרי למדנו שהיא בשלמות בסוד שם מ"ב דאורות.
  4. היות ואין לבינה שלמות מצד חכמה אלא רק מצד חסדים ואין זה די בשביל התחתונים. יוצא שכלפי עצמה יש לה שלמות אולם כלפי התחתונים היא חסרה.
  5. ההשלמה של או"א לבחינת מאה תעשה כאשר היא תתחבר עם ישסו"ת והיא תשלים את ישסו"ת למאה וגם ישסו"ת יושלם על ידה למאה. שאכן זה המצב של אותה שלמות שצריכה להיות לבינה ותבונה כדי לעבר את זו"ן.

עד כאן היום. תודה רבה.

תע"ס חלק י' – תתקס"ד-ס"ה שיעור 51

1. ה' גבורות מנצפ"ך נמצאות בבינה הן בישסו"ת והן באו"א
2. כאשר מנצפ"ך האלו- כל אחד כלול מעשר אז הם נ' שערי בינה
3. חמישים אינה שלמות של בינה אלא מאה. אם כך מדוע לבינה עלאה אין מאה. הרי למדנו שהיא בשלמות בסוד שם מ"ב דאורות?
4. היות ואין לבינה שלמות מצד חכמה רק מצד חסדים ואין זה די מצד התחתונים. יוצא שכלפי עצמה יש לה שלמות אך כלפי התחתונים חסרה.
5. ההשלמה של או"א לבחי' מאה תעשה כאשר היא תתחבר לישסו"ת והיא תשלים אותה למאה וגם ישסו"ת יעשה למאה וזאת השלמות של בינה ותבונה כדי לעבר את זו"ן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב