תלמוד עשר הספירות – חלק י' שיעור 52 |תתקסו-תתקסז| הדף היומי

473

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 52 סיכום עמודים תתקס"ו-תתקס"ז

היום רצינו קצת יותר להבין את המושג של רפ"ח ניצוצין. ולמדנו אותם דרך מה שהוא הביא לנו ממאמרי רשב"י בפרשת בראשית. והוא הסביר לנו שם את העניין של האות צדי.

שהאות צדי יכולה להיכתב. אני אומר צדי ולא צדיק. כי צדיק זה כשמוסיפים את המלכות ליסוד שנקרא צדיק. 

אז הוא אומר לנו שאפשרי לכתוב את הצדי כך ואפשרי כך. במצב הזה הם נמצאים אב"א. במצב שכל אחד מפנה פניו לצד אחר. אולם במצב של פב"פ הם מפנים פניהם זה לזה. 

אז הוא אומר הפב"פ זה רק זו"ן. באו"א הם אב"א. 

אומר למה? 

למדנו שהם בגדלות או"א. אומר נכון למדנו אפילו שהם עושים זיווג על אור חכמה. 

אז למה אתה אומר לי שהם אב"א ולמה לא בפנים? 

מכיון שאת האור הזה כשאני אומר לך אב"א פב"א זה הכל כלפי המקבלים. איך המקבלים רואים את הזיווג הזה. אז אם אני לא מקבל כלום מהזיווג הזה אז בשבילי זה לא פב"פ. כי פב"פ זה אומר שזה צריך להתפשט אלי. 

אז או"א לא עושים זיווג פב"פ רק הזו"ן עושים זיווג פב"פ. וזה הוא הסביר לנו את הרעיון שדווקא זו"ן הם באים לעשות את הזיווג ואת ההולדה. כי הם אלה שמשפיעים לנשמות הצדיקים.

למה בנוקבא כן? 

כי בנוקבא יש נסירה. 

אבל אפשר גם להגיד הפוך. בגלל שהזיווג של ז"א ונוקבא בא להולדת נשמות הצדיקים אז היא צריכה חוכמה והיא לא יכולה לקבל חוכמה ולהתפשט למטה בלי שתעשה זיווג פב"פ. לכן אצלה צריכה להיות נסירה.

אפשר להגיד שבגלל שבה היתה נסירה והיא עצמאית אז היא יכולה לעשות זיווג פב"פ עם הזו"ן. 

אבל עד גמר תיקון הזיווג זו"ן הזה לא יהיה במקומו אלא במקום או"א. כי הרי זיווג זו"ן מתפשט לתחתונים אז אם זיווג זו"ן יתפשט לתחתונים והזיווג זו"ן יהיה במקום שבו הוא עומד פה למטה מטבור הוא יעשה זיווג הוא יתפשט חס ושלום למטה ותהיה פה שבירה.

לכן צריך להיזהר מהמקום הזה שלמטה. שזה למטה מפרסה. כי פה הרי למטה מזו"ן נמצאת הפרסה.

עוד הוא אומר  לנו אני רוצה להסביר לכם את עניין המנצפ"ך האלה ואת סוד 50 שערי בינה. 

אז מסביר לנו את זה כך:

אומר יש שני מצבים. מצב של קטנות ומצב של גדלות. שני המצבים האלה הם בצמצום ב'.

כאשר האח"פ שנמצאים במדרגה הם למטה מהמסך למטה מהפרסה זה מצב של קטנות. 

והגו"ע היות והם מקבלים את אור הרוח אז הם נקראים ה"ח. ואח"פ שנמצאים למטה מהמלכות למטה ממידת הדין הם נקראים ה"ג. 

אבל זה רק הארת ה"ג כי בקטנות עוד לא משתמשים בגבורות האלו. ברצונות האלו. לכן זה נקרא רק הארה. 

לעומת זאת במצב הגדלות. אח"פ עולים למעלה ויכולים לעשות ביניהם זיווג להתפשטות האור למטה. והם נקראים האח"פ האלה שעלו למעלה זה נקרא קו שמאל זה נקרא עצמות הה"ג. 

מי שרוצה להימנע מעצמות הה"ג צריך להישאר בקטנות ולכן במקום שיש קליפות שנאחזים בגבורות הללו כמו במצרים אז אנחנו מורידים פרופיל כדי להוריד את האח"פ למצב הזה כדי שמה שיופיע כלפי חוץ זה רק ה"ח.

אז אומר שאחרי שאנחנו מבינים את המושג הזה. אנחנו מבינים את המושג ה' מנצפ"ך וגם את המושג 50 שערי בינה. שזה סוד 50 שערי בינה למדנו שזה סוד הה' גבורות הן מצד הקטנות והן מצד הגדלות כפול 10.

מה זה רפ"ח? שזה הנושא הבא.

רפ"ח זה כאשר עושים תיקון בעיבור נעשים שני תיקונים עיקרים הלובן דאבא והאודם דאמא.

כאשר יש לנו רפ"ח ניצוצין זה אומר שהניצוצין התחלקו לש"ך.

כתר חוכמה…בסוף יש מלכות. לכל אחד מהם יש ט' ראשונות ומלכות פרטית שלה.

אבל עד היסוד כל זה זה ט' ראשונות יש לו ל"ב נתיבות. וגם פה בכתר יש ל"ב נתיבות וכן בכולם. 

רק מה, שכשבא האור הוא בא ומאיר האור הזה שנקרא אור שהוא הלובן העליון. הלובן העליון בא ומאיר רק לרפ"ח. אומר אם אני מאיר רק לט' ראשונות כפול ל"ב. אז זה נקרא ט' כפול ל"ב שווה רפ"ח ניצוצין. 

ואיך נקראת המלכות הזאת?

לב האבן.

אז הוא אומר ככה מפרידים. זאת אומרת אם הפרדתי את המלכות יש לי רק ט' ראשונות. 

אם יש לי ט' ראשונות, אז מה אני יעשה עם הט' ראשונות? 

אני צריך מלכות צריך רצון. 

מה אני יעשה עם הרצון?

אומר אני אתן לך רצון אחר. 

איך נקרא רצון הזה? 

אודם דאמא. אודם דאמא זה האור שניתן פה לעובר. לניצוצין שבאו עם העובר. ואז מה שיש לנו זה אודם דאמא והלובן דאבא. שהלובן דאבא הלובן העליון לובן דאבא מאיר את הטוב ובכך הרע יורד. זה תיקון מאד יפה. להאיר את הטוב ושהרע ירד. לא תמיד אפשר. לכן תמיד כדאי ללכת קודם כל על דרך החיוב. רק אם זה לא הולך אפשר בעונש. 

מה זה בדרך החיוב להאיר את הטוב? 

וזה הדרך המועדפת לעשות ברורים בניצוצות. אז עכשיו הבנו גם מה זה רפ"ח ומה זה מנצפ"ך הבנו מה זה ש"ך והבנו גם מה זה נ' שערי בינה שזה היה השאלות המקוריות בתחילת ההסתכלות פנימית.

סיכום בנקודות:

  1. הצורה של כתיבת האות צדיק מגלה לנו את היחסים בין הזכר לנקבה הן באו"א והן בזו"ן. 
  2. או"א כלפי התחתונים הם אב"א היות ואורם אור החכמה שבהם לא מתפשט לתחתונים מטעם שיש להם מסך אחד משותף כלפי התחתונים.
  3. בזו"ן יש נסירה המלכות מקבלת עצמאות ויכולים לעשות זיווג פב"פ עם ההגבלות והתיקונים הראויים ונקרא זיווג פב"פ כי משם אפשר להשפיע לנשמות הצדיקים.
  4. ב' תיקונים עיקרים יש בפרצוף בעת העיבור. התיקון הראשון הוא הלובן דאבא שמוריד את הה"ת ע"י כך שמאיר את הט' ראשונות דהיינו את הרפ"ח ניצוצין ובכך יורדים הל"ב ניצוצין של המלכות שנקראים לב האבן. זה מאפשר שלא יהיה שימוש במלכות של צמצום א'.
  5. התיקון השני הוא האודם דאמא שבמקום המלכות שירדה נותן מלכות חדשה שנקראת מלכות שהתכללה בבינה.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות חלק י עמודים תתקסו-תתקסז שיעור מס 52
1.הצורה של כתיבת האות צ מגלה לנו את היחסים בין הזכר לנקבה הן באוא' והן בזו"ן.
2. אוא' כלפי התחתונים הם אחור באחור היות ואור החכמה שבהם לא מתפשט לתחתון מטעם שיש להם מסך אחד משותף כלפי התחתונים.
3. בזו"ן יש נסירה , המלכות מקבלת עצמאות ויכולים לעשות זיווג פב"פ עם ההגבלות והתיקונים הראויים . ונקרא זיווג פב"פ כי משם אפשר להשפיע לנשמות הצדיקים.
4. ב' תיקונים עיקריים יש בפרצוף בעיבור. תיקון א- לובן דאבא שמוריד את ה"ת על ידי כך שמאיר את הט"ר. דהיינו את הרפ"ח ניצוצין ובכך יורדים לב ניצוצין של המלכות הנקראים לב האבן. וזה מאפשר שלא יהיה שימוש במלכות של צ"א .
התיקון השני- אודם דאמא שבמקום המלכות שירדה נותן מלכות חדשה שנקראת מלכות שהתכללה בבינה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב