040- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ה

1768

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ע"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את פרק ט' המבאר למה כל ספירה שבכל עולם כלולה מעשר ספירות, וכל ספירה שבתוכה כלולה גם מעשר ספירות וכן הלאה שכל ספירה כלולה מעשר עד אין קץ.
(זהו עניין נפלא, ונראה בו שהחוקיות הנוהגת בכלל נוהגת גם בכל אחד מהפרטים, וכך יכול להיות קשר בין הפרטים לכלל, וכן כך יוכל הפרט לפעול את טבעו היחידני והמיוחד בשביל הכלל).

מתחיל להסביר בכך שכל אור מגיע מא"ס עד המדרגה הצריכה את אותו אור, ובדרך עובר אור זה דרך כל המדרגות שמא"ס עד לאותה בחינה כדי שתוכל אותה בחינה לקבל את האור בצורה המתאימה לה. מכיוון שאין העדר ברוחני לכן אור זה נשאר גם בכל אחד מהמדרגות שעבר דרכו.
(כך גם כל חוויה שאדם עובר נשארת בו לנצח כרושם פנימי, ולכן חשוב לעבור חויות שישאירו בנו רשמים נכונים שיעזרו לנו להתקדם בעבודת ה').

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב