011- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקז-א'תתקח

1395

שאלות חזרה א'תתקז-א'תתקח
1. סכם בטבלה את היחס בין ג' מסכים שבעולם אצילות המשפיעים על בינה, ז"א ומלכות ביחס לעולמות בי"ע.
2. הסבר את המושג "איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון".
3. כיצד מגינה הבריאה, שהיא אמא, על בניה שהם זו"ן?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב