021- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ז

1467

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד נ"ז אנו מרחיבים יותר ואומרים שכל הזך יותר שהוא החיצוני יותר הוא גם הקרוב יותר למאציל ולכן הוא המעולה יותר. אמנם הבחן זה הוא רק בעיגולים, אבל בספירות של היושר ההבחנה היא על פי העוביות שבמסך! כלומר שגובה הקומה של המדרגה תלוי בכמות העוביות שהמסך יכול לעשות עליה אור חוזר. לכן אם הוא מצליח להעלות אור חוזר על עוביות של בחינה הד' זה דווקא דבר מעולה ומשובח, כי על ידי המסך משתמשים גם בהשתקקות לקבל — בצורה של השפעה ואהבת ה'.

בכך ברוך ה' סיימנו את פרק א' בהסתכלות פנימית, ומתחילים את פרק ב'.

פרק ב' בא לבאר שעיקר ההבחן בין עולמות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשיה הוא על פי העוביות שבמסך (המוסברת בהתחלה). עולם א"ק משתמש במסך בעוביות של בחינה הד' ועליה מעלה אור חוזר עד כתר, ולכן הוא הפנימי והחשוב מכל העולמות וכולם מלבישים עליו, כך שעולם האצילות שמשתמש רק בעוביות של בחינה הג' מלביש עליו בחיצוניותו.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב