הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 37 עמודים רס"ז

797

בס"ד

חלק ד שיעור 37 עמוד רסז

הרשימות שנשארו מד' הקומות

שיצאו בשעת ההזדככות

נג) המין הי"א, הן, הרשימות אשר נשארו מד' הקומות היוצאות בעת ההזדככות, מבחי' ט"ס ראשונות שבהן. כי הרב אינו מדבר כאן, אלא מהרשימות, שנשארו מט"ר דהתפ"א, מטרם שהתחיל להזדכך, המכונה אור הא' כמ"ש הרב כאן (פ"ג אות ח'). אמנם גם מד' הקומות שיצאו אח"כ בזמן ההזדככות. הנה גם הן הניחו רשימות בכליהן אחר שנסתלקו, דהיינו ג"כ מט' ספירות הראשונות שבהן, כי בחינה אחרונה אינה מנחת רשימה, כנודע. 

הרשימות דהתלבשות שנשארו מבחינות האחרונות שבד' הקומות הנ"ל

נד) המין הי"ב הוא, הרשימות שנשארו מבחינות האחרונות שבד' הקומות הנ"ל, שיצאו בזמן ההזדככות, והיינו רק בחינת אור הזך שבאותן הרשימות, כי אור עב שברשימות ההן נאבדו מבחינות האחרונות, כמו שנתבאר אצל בחי' האחרונות של הרשימות, שנשארו מן אור הא' (לעיל באות כ"ט ונ"א ע"ש). 

נה) והנה נתבארו, י"ב מיני רשימות, שהן: א' הרשימות הבאות מבחינת התלבשות, המתבאר באות מ' ומ"ב ומ"ג ומ"א. ב' הן הרשימות הבאות מבחינת ההמשכה, המתבארות גם כן באותן האותיות הנ"ל. ג' הן הרשימות המתלבשות בתוך הכלים שלהן, המתבארות באות מ"ד. ד' הרשימות שאינן מתלבשות בכלים שלהן, אלא שהן בסוד תגין על האותיות, המתבארות באות מ"ד. ה' הן הרשימות שחזרו לכלים שלהן אחר שיצאו משם, המתבארות באות מ"ו. ו' הן הרשימות הכוללות אור זך ואור עב, ואור העב אינו ניכר בהם, המתבאר באות מ"ז מ"ח ומ"ט. ז' האור הזך של הרשימות שמהן נעשו האורות של הזכרים של התפשטות ב', המתבאר גם כן באותיות הנ"ל. ח' הם האור העב של הרשימות, אשר מהן נעשו כלים לזכרים דהתפשטות ב' המתבאר גם כן שם. ובאות נ'. ט' היא הרשימה דאור המלכות שהיא רק מבחינת אור הזך שברשימה זו, כי בחינה אחרונה אינה מנחת רשימה. המתבאר באות נ"א. י' הן הרשימות אשר נתכללו במסך בדרך עליתו למאציל, אשר שם נתחדשו בזווג להתפשטות ב', אשר מתבאר באות נ"ב. י"א הן הרשימות שנשארו, מט' ספירות הראשונות של ד' הקומות, שיצאו בשעת ההזדככות, המתבאר באות נ"ב. י"ב הן הרשימות דבחינות האחרונות מאותן הקומות המתבאר באות נ"ד.

סיכום: השלמנו היום את הלימוד של יב' מיני הרשימות. מין היא' והיב' ועשינו סיכום לכולן. את הסיכום נתן לו בעה"ס באות נה'. 

היות והסיכום הוא החשוב, אז נסכם את כולן ובדרך זה נרחיב על יא' ויב'.

למדנו בהסתכלות פנימית על ה' מיני זיווגים דהכאה שזה המפגש עם המציאות. למדנו על יב' מיני או"ח שזה העיבוד המוצר הפנימי והנפשי שהוא הקשר, כלים דאו"ח, ולמדנו ביב' מיני רשימות על מה שנשאר בנפש מהחוויה.

באופן כללי היתה לי חוויה אותה אני זוכר, היה טעים או לא טעים, התענגתי או לא וכו'. שואל את הילד איך היה בטיול ועונה 'בסדר'. התשובה לא מספיק מתארת את מה שקרה, אז בוא נראה – הילד היה בטיול ואנחנו רוצים לראות מה היתה החוויה שלו. איזה רשימות יש לו שחזר מהטיול. נאמר שהילד היה בטיול בחרמון. נסע עם הכיתה שלו וחזר הביתה, אמא ואבא שואלים אותו איך היה בטיול, אומר שיספר להם ומספר כי הוא ילד מפותח, מספר את כל פירוט יב' רשימות החוויות שהיו בטיול ואומר כך: היה לי תענוג, ומספר על סוג התענוג הגדול ביותר שהיה לו בחרמון. אומר להוריו, תראו, הרשימה הראשונה שלי נקראת רשימה דהתלבשות, זו החוויה, ומעביר להם את העונג הגדול שהיה לו בטיול. חוויה שניה, מספר, שזה נקרא רשימה דעביות – עם אילו כישורים השתמש בטיול, כדי להתענג בצורה כזו. ז"א התענוג שלו היה מקשר לבורא, לערכיו, כך הוא מספר. אבל השתמש בכשרונות האלה כדי ליישם את הערכים בטיול, ערכים של חברות. נהנה בעיקר מקשר האהבה עם החברים. אז נהנה כי יישם את אהבת החברים, ועשה את הפעולות בכישרון כזה וכזה. הכישרון של החיבור בין החברים התבטאה בזה שאכל את הבמבה, לא אכל לבד, אלא עם החברים. או שעלה ברכבל נתן יד לחבר. הרגיש שיכול לדאוג לשיתוף עם החברים. בצורה מלאה, עם חוויות שלימות. זה הב'. ג' רשימות שמתלבשות בתוך הכלים. אומר שזוכר גם את החוויות שהיו ממש מותאמות לגמרי למה שעשה. היו חוויות כאלה, שלמשל שנתן יד לחבר לעלות לרכבל, הרגיש שבדיוק מתאים לתענוג שקיבל. אבל אח"כ, כשהתחיל לחזור מהטיול, אז בדרך חזרה כבר הסתכל דרך החלון, ועצרו בעוד מקומות, אבל אלו היו חוויות יותר קטנות מהחוויות הקודמות. קודם, כשהיינו בחרמון היו חוויות חזקות, ובדרך חזרה נשאר רושם מהן, ואותו רצה לשמור. אבל בדרך חזרה עצרנו בקרית שמונה לתצפית, והסתכלנו מרחוק על הרי הגולן. היה מאוד מרשים. אבל ההתרשמות הזו נחוותה חזק אבל גרמה קצת לשכוח את הרשימה מקודם, מהחוויה בחרמון. האירה לי החוויה הקודמת אבל הרגשתי שהיא קצת מתרחקת ממני. אז הרגשתי שהחוויה הזו לא נשארה בכלי שלה. זה נקרא רשימה ד' – רשימות שאינן מתקשרות בכלי שלהן. זה תגין.

אח"כ כשהמשכנו מקרית שמונה, התרחקנו עוד. הגענו לטבריה, לכינרת. אבל דרך הכינרת לא הסתכלנו על רמת הגולן והחרמון. הרשימה של החרמון חוזרת ומתיישבת במקומה, בדיוק כמו שהורגשה שם. יכול היה להרגיש יותר את החוויה במקומה. זו רשימה ה' – רשימות שחזרו לכלים.

ממשיך לספר על רשימה ו' – מרגיש את הזיכרון שלי, שהוא כלול, יש בו קשר גם לתענוג וגם מהכח ביחד. מרגיש גם את הזיכרון, איך אני יכול לראות אותו בנפרד. הח' – גם מרגיש את הכח של הזיכרון. את הכלי גם בנפרד. מרגיש שיש 3 רשימות – גם אותן יחד. את הזיכרון של כלי ואור – זך ועב. גם את הרגש של כלי הזיכרון, ההשתוקקות לזכור, לבד. וכמו הטעם של הזיכרון, גם בנפרד. ואת כולם זוכר. ו', ז', וח'.

ההורים מתרשמים מהסיפור הנפלא ואת הפירוט. ממשיך לספר. יש עוד 4 דברים לספר: כשמנסה לזכור את החוויה שהיתה בחרמון, ויודע שלשם לא יוכל לחזור עוד, אז הרשימה הזו רואה שיש בה רק את התענוג, אבל הכח שנשאר איננו יותר. אין את הכישרון, את האו"ח, לא מצליח לשחזר בנפש, כמו רשימה רדומה שלא נמצאת, לשחזר את הכח הזה, איך התמודד עם המציאות, איך הפך את החוויה, את המפגש עם המציאות, איך הפך את זה לאו"ח. 

עוד שלושה דברים: כלל ושני פרטים. אומר, שבדרך חזרה גם היו רשימות שזוכר. חוץ מהחוויה בחרמון, היו חוויות בדרך שזוכר, נקרא רשימות של הנקודות, שהתכללו במסך, בדרך עלייתו לראש. ברשימות אלה מרגיש שגם הן מחולקות ל2, וכ"א מרשימות אלו מרגיש שעדיין במסגרת הטיול לחרמון, אז רשימה יב' – מרגיש שכל פעם איבד את זה שהיה בחרמון, וכל חוויה בדרך זכר (רשימה יא') את התענוג שיש בדרך מקרית שמונה, מטבריה, מעפולה, עד שהגיע הביתה. כל החוויות האלה זכורות ברשימה יב', אבל לא מצליח לזכור, להשאיר רושם שזה שזה היה טיול, שהיה את הכח הכללי של טיול לחרמון. זה משפיע על כל אחת מהבח' שיודע שלחרמון לא יחזור יותר. 

שיעור 37 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ג' רס"ז – כב מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בשיעור זה המשכנו ללמוד את ג' הרשימות האחרונות שהן: הי'-י"ב. ובכך סיימנו את כל י"ב הרשימות.
2.עד כה למדנו בג' הפרקים את ה' מיני הכאות י"ב מיני בחינות דאו"ח וי"ב מיני רשימות.
3. וזה פרטן של י"ב מני הרשימות:
א' רשימה דהתלבשות,
ב' רשימה דעביות,
ג' רשימות המתלבשות בכלים שלהן,
ד' תגין – רשימות מעל הכלי,
ה' התגין שחזרו חזרה לכלי שלהן,
ו' התפיסה של הרשימה הבנויה מאור הזך של הרשימה ואור העב של הרשימה,
ז' אור הזך של הרשימה
וח' אור העב של הרשימה, יש לשים לב ש-ו' הוא כלל וז' ו ח' הם פרטים בתוך הכלל.
ט' שממלכות נשאר רק אור הזך של הרשימה ללא אור העב, דהיינו היכולת לקבל בע"מ להשפיע.
יוד הרשימות שנתכללו במסך בדרך עליתו למאציל,
י"א הרשימות שנשארו בנקודות רק מהט"ס של כל נקודה,
י"ב הרשימות שנשארו מהחי' האחרונות של כל נקודה שהן רק מבחי' אור הזך שלהן ולא מבחי' אור העב שלהן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

אין תגובות

להגיב