051- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפה-א'תתקפו

1169

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפה-א'תתקפו

1. הסבר דרך טבלה את קבלת האורות בצ"ב כאשר בשר ועור אינם יכולים לקבל את האור.
2. מהם המקבילות מצד תיקוני הפרסא המונעות לקבל את האורות של חיה ויחידה?
3. אילו ב' מינים של נ"ר יש בכל מדרגה ומה ההבדל ביניהם?
4. היכן מתקבלים אורות דחיה ויחידה?
5. האם כלי חיצון גדול מכלי פנימי וההיפך? הסבר ונמק.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב