017- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקיט-א'תתקב

1856

שאלות חזרה
1. היות והקליפות נבנים המחסרונות שבקדושה ובהיות ובזו"ן דאצליות ישנם חסרונות נעשו ב' תיקונים בעולם אצילות כדי לשמור מפני שבירה – מהם ב' תיקונים אלו?
2. אילו בחינות נכנסו למקום אצילות למעלה מפרסה בשעה החמישית ואילו בשעה עשירית?
3. היות וכל בי"ע נכנסו למקום אצילות בשעה עשירית מדוע אם כך התרחשה שבירת נשמת אדה"ר למרות הארה זו? מה היה נצרך כדי שלא תתרחש השבירה?
4. מהו חטאו של אדה"ר מבחינת ההארה שוהא המשיך ורצה לקבל? וכיצד זה קשור ל-ב' התיקונים שבהם עבר ולא שמר על המסגרת הראויה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב