017- תע"ס חלק ו – אות ו 2

שאלות חזרה חלק אות ו 2
1. מה ההבדל בין התערבות ד"ג עם ב"א לבין מלכות שעלתה לבינה?
2. מדוע משתמש גם במושג מעורבות וגם בנכללות כאשר אומר שהרשימות של אורות דס"ג מעורבות ונכללות ברשימות דמ"ה וב"ן?
3. מה התירוץ שנותן בעה"ס על השאלה כיצד אומר כאן שגם בס"ג נוהג הסתלקות האורות גם לראש הרי הוא בבחינת מטי ולא מטי הקבוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב