002- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתפט-א'תתצ

1427

שאלות חזרה א'תתפט-א'תתצ
1. מה ההבדל והיכן קורה צ"ב והיכן קורה זיווג על צ"ב ומה ההשלכה של כל אחד מהמצבים האלו?
2. במה דומה צ"ב לצ"א בענין הקדמת ההחשכה למטרת הצמצום?
3. מה ההבדל בין מקיפים דיושר למקיפים דעיגולים?
4. מדוע במקום החזה נעשה מרכז לעיגולים חדשים?
5. מדוע בעיגולים הכלים החיצוניים נחשבים לחשובים יותר ומשובחים יותר מהכלים הפנימיים?
6. מה ההבדל בין מקיפים דראש ללבוש והיכל?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב