026- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקלה-א'תתקלו

1306

שאלות חזרה חלק טז א'תתקלה-א'תתקלו
1. במה נשתנו הספירות העומדות במקום חצי עליון של עולם הבריאה משאר הספירות/בחינות שלמטה מפרסה עד כדי לקרוא להן עיבורה של עיר?
2. מדוע תולה את העיבורה של עיר ב-ו' תחתונות דעשיה?
3. מהו ההסבר מצ"ב ומהו מ-ד' בחינות דאור ישר לגבי עיבורה של עיר?
4. אם כל העולמות עלו לאצילות בסוד רשות היחיד בשבת, אם כך מדוע עדין מודדים מצד העולמות תחום שבת בבחינת אלפיים אמה לאחר 70 אמה ושיריים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב