035- דף היומי בתע"ס – חלק ב' אות ע'

1859

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ע' אנו לומדים שהיות והמלכות היא המעלה אור חוזר, על כן, גם האור החוזר נחלק לעשר ספירות מכיוון שהוא מלביש על הספירות שמהמלכות עד הכתר, וגם במלכות עצמה יש עשר ספירות של אור חוזר שהרי היא השורש אליהם וענפים היוצאים ממנה קיימים גם בה (אבל בחלקים אלו נוכל להבחין כאשר יזדכך המסך, כפי שיבואר בפרק הבא).

בכך סיימנו את פרק ו', ואנו מתחילים את פרק ז' העוסק בהזדככות המסך.

כפי שלמדנו, חשוב שההשתוקקות לקבל תהיה גדולה אך ככל שהיא גדולה יותר, כך גם כח העיכוב שבמסך שלא יתקבל האור בחי"ד גדול יותר, כדי שיצליח לדחות את האור. חלק מהאור ניתן לקבל בכלי החדש שנוצר על ידי האור החוזר, אך חלק האור שלא ראוי להתקבל בנאצל כרגע נקרא "אור מקיף", והוא מאיר מרחוק לרשימות (שהם הזיכרונות) שבנאצל שקיבלו אור בא"ס וכרגע לא יכולות לקבל את האור הגדול הזה (אלא רק חלק ממנו).

הנאצל רואה שאם ישאר במצב זה הוא יתפתה לקבל מהאור המקיף בצורה אסורה ולכן הוא מסתלק מכל קבלת אור, כלומר שמזדכך את העוביות שבמסך שבו. אחר כך שוב הוא עושה זיווג דהכאה ומשתמש בעוביות שבמסך לקבלת אור אך הפעם מראש הוא משתמש בעוביות פחותה יותר.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב